Ở nước ngoài, việc bảo trì bất động sản là một hạng mục quan trọng trong quá trình nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư bất động sản vì chi phí bảo trì khá cao cũng như các quy định nghiêm ngặt đối với việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng. MN3 đã tổng hợp bản Danh sách kiểm tra bảo trì bất động sản cho quý nhà đầu tư, nếu bạn không trực tiếp quản lý bất động sản của mình thì danh sách này sẽ là công cụ hữu ích để bạn kiểm tra đơn vị nhận dịch vụ quản lý bất động sản cho bạn. Ngoài ra, bản danh sách cũng được xem như danh mục giúp bạn kiểm tra an toàn cho chính ngôi nhà bạn đang ở, bất kể là ở quốc gia nào.