MN3 đã tổng hợp các mức thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân ở các quốc gia Châu Âu nhằm giúp bạn đọc có được cái nhìn tổng quát trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào bất động sản tại đây.

Nguồn: Báo cáo Xu hướng Thuế của EU – 2020
Nguồn: Báo cáo Xu hướng Thuế của EU – 2020