Khi đầu tư vào bất động sản, một trong những điều quan trọng nhất là khả năng tính toán lợi nhuận cho thuê, cho dù bạn là người mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực này hay là một chủ nhà đã có trong tay nhiều bất động sản cho thuê.

Lợi tức cho thuê là lợi nhuận mà nhà đầu tư bất động sản có thể có được thông qua việc cho thuê tài sản đó, nó là con số phần trăm được tính bằng cách lấy thu nhập cho thuê hàng năm chia cho tổng số tiền đã đầu tư vào nó. Cần lưu ý đây là lợi suất cho thuê gộp, cách tính đơn giản này chưa bao gồm các chi phí mà bạn cần bỏ ra để duy trì việc cho thuê đó, vì vậy nếu bạn không gọi tên được hết các chi phí thì đôi khi dòng tiền bạn thu được sẽ là con số âm. Hãy tìm xem thêm các bài viết về Lợi tức cho thuê của chúng tôi để biết thêm.

Bảng bên dưới tổng hợp lợi tức cho thuê gộp tại một số thành phố lớn ở Châu Á tại thời điểm cuối năm 2019 (tỷ lệ %)