MN3 đã tổng hợp chi phí ước tính liên quan đến một giao dịch mua và bán lại của người nước ngoài đối với bất động sản tại một số nước ở Châu Âu. 

Một số lưu ý:

  • Đây là tất cả chi phí ước tính ngoại trừ giá của bất động sản đó và được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị của bất động sản.
  • Việc mua bất động sản này thực hiện bằng tiền mặt (các hình thức thế chấp sẽ phát sinh các loại chi phí liên quan)
  • Những loại bất động sản này thường là căn hộ ở các thành phố lớn và không phải là loại xây mới. 
  • Các giao dịch này được mua lại từ chủ sở hữu cũ chứ không phải từ chủ đầu tư. 

Chi phí này bao gồm 4 nhóm chi phí chính:

  • Chi phí đăng ký 
  • Chi phí dành cho môi giới bất động sản
  • Chi phí pháp lý
  • Thuế mua bán và chuyển nhượng

Các loại chi phí khác mà người mua nên lưu ý thêm là chi phí khảo sát, chi phí thẻ cư trú hoặc thành lập công ty, thuế VAT (thường áp dụng cho các loại bất động sản mới hình thành).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *